Kursy zawodowe

Kurs obsługi burt samowyładowczych.

Szkolenie ma na celu przygotowanie do samodzielnego obsługiwania burt samowyładowczych – platform załdowczych samochodów dostawczych.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat,
 • przynajmniej wykształcenie podstawowe,

Kurs obsługi burt samowyładowczych trwa 8 godz. i kończy się wewnętrznym egzaminem oraz wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN ważnego bezterminowo.

Podczas szkolenia na obsługę platform załadowczych – tzw. wind samochodowych omawiane są następujące zagadnienia:

 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • ogólne wiadomości o burtach samowyładowczych,
 • zasady działania platform załadowczych (wind samochodowych),
 • eksploatacja burt samowyładowczych,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne;

Kurs obsługi żurawi wieżowych.

Szkolenie ma na celu przygotowanie do samodzielnego obsługiwania żurawi wieżowych.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • ukończone 18 lat,
 • przynajmniej wykształcenie podstawowe,

Kurs obsługi żurawi wieżowych trwa 2 dni po 8 godz. i kończy się egzaminem UDT oraz wydaniem stosownych uprawnień UDT ważnych bezterminowo IŻ.

Podczas szkolenia na obsługę żurawi wieżowych omawiane są następujące zagadnienia:

 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • ogólne wiadomości o żurawiach wieżowych,
 • zasady działania żurawi wieżowych,
 • eksploatacja żurawi wieżowych,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne;

Kurs obsługi HDS.

Szkolenie ma na celu przygotowanie do samodzielnego obsługiwania przenośnych żurawi HDS.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • ukończone 18 lat,
 • przynajmniej wykształcenie podstawowe,

Kurs obsługi przenośnych żurawi HDS wieżowych trwa po 8 godz. i kończy się egzaminem UDT oraz wydaniem stosownych uprawnień UDT ważnych bezterminowo IIŻ.

Podczas szkolenia na obsługę przenośnych żurawi HDS omawiane są następujące zagadnienia:

 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • ogólne wiadomości o HDS,
 • zasady działania HDS,
 • eksploatacja HDS,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne;